Návštevou tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.
Tip
3D de Mattei vodorovne
Akcia Tip
Prof. De Mattei II.Vatikánsky koncil
€15

Jediná kniha svojho druhu, ktorá na Slovensku predtým ešte nikdy nevyšla. Žiaden slovenský autor, či už teológ, alebo historik nič v tejto oblasti neurobil za takmer 60 rokov po II. Vatikánskom koncile. Preto sme sa rozhodli vydať túto veľmi potrebnú knihu, aby sme na základe faktov ukázali pravdivý obraz diania na koncile, ktorý nemal dogmatický, ale pastoračný charakter ... Kniha profesora De Matteiho II. Vatikánsky koncil - doposiaľ nenapísané dejiny prináša ucelený pohľad na udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila život katolíckej Cirkvi v druhej polovici 20. storočia. Nejedná sa o teologické, ale o historické dielo, ktoré je realistickým pohľadom do zákulisia diania na II. Vatikánskom koncile. Odkrýva zaujímavosti, ktoré doposiaľ na Slovensku neboli zverejnené a boli do značnej miery ukrývané aj vplyvom komunistického režimu. Kniha je pravdivým obrazom toho čo môžeme vnímať ako najvýznamnejšiu udalosť Cirkvi v 20. storočí.  Profesor De Mattei prednášal aj na pôde teologickej fakulty CMBF v Bratislave na pozvanie mons. Stanislava Zvolenského predsedu KBS. Knihu veľmi odporúča aj trnavský arcibiskup mons. Ján Orosch keď o nej píše: Som veľmi rád, že táto kniha bude prístupná aj v slovenskom jazyku, pretože je na Slovensku prvou a zrejme aj jedinou knihou, ktorá podáva ucelený pohľad na koncil z pohľadu historika. Poznanie pravdy je nevyhnutnou podmienkou nášho apoštolského poslania biskupov, pretože spolu so sv. Petrom sme dostali aj my poslanie posilňovať našich bratov vo viere. Naša viera musí byť jediná, apoštolská a úplne bezvýhradná. Len hlásaním takejto viery môžeme napĺňať  našu apoštolskú úlohu. 

Skladom 
Detail
Kód: 51
3D KNIHA Obrana VP 3
Akcia Tip
Obraňujme vyšší zákon a hnutie LGBTI
€10

Obraňujme vyšší zákon   Podstatná a najhlbšia príčina impozantných víťazstiev, ktoré dosiahlo homosexuálne hnutie, nespočíva v jeho sile, ale v našej slabosti. Táto slabosť je výsledkompostupného, desaťročia trvajúceho úsilia zotrieť hranicu medzi dobrom a zlom, medzi tým, čo je správne a čo nesprávne, čo je pravda a čo je omyl.

Skladom 
Detail
Kód: DS99987698
Je čas mlčať a čas hovoriť v2
Novinka Tip
Je čas mlčať a čas hovoriť. Arcibiskup Ján Sokol
€16,99

Kniha pamätí J. E. Mons. Jána Sokola vznikla na základe rozhovoru s historikom Petrom Sokolovičom. Na pozadí života otca sa dozvedáme mnohé z dejinných udalostí v Česko-Slovensku, samostatnej Slovenskej republike, o živote za komunistov pred novembrom 1989, o zápase za slovenskú samostatnosť v r. 1992, ako aj o živote spoločnosti v súčasnosti. Mnohé je o jeho duši, viere i o Katolíckej cirkvi. Nesmierne zaujímavé sú objektívne informácie o jeho obvinení a rehabilitácii vo veci tzv. sprenevery ako aj o jeho strete s arcibiskupom Róbertom Bezákom.  Podrobné a hlavne pravdivé fakty ku vykonštruovaným obvineniam voči abp. Jánovi Sokolovi sa tiež môžete dočítať na stránke www.obcianskyvybor.sk

Skladom 
Detail
Kód: 72
image7
Akcia Novinka Tip
Kardinál Róbert Sarah - BOH, alebo NIČ
€17,99

Provokatívny názov knihy rozhovorov s bývalým prefektom kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorá sa stala  v Európe bestsellerom Sám svätý otec BenediktXVI. o knihe povedal, že si ju prečítal s veľkým duchovným úžitkom, radosťou a vďačnosťou, že všetko čo autor odpovedí povedal je osobitne výstižné a hlboké ... Kniha je vedená formou rozhovoru s významným francúzskym vatikanistom a spisovateľom Nicolasa Diatom s jedným z najvýznamnejších, najotvorenejších a najodvážnejších súčasných kardinálov z afrického kontinentu Robertom Sarahom, človekom milosrdenstva a odpúštania, majster mlčanlivosti a múdrosti. Muž plný dobroty, veľký vo svojej pokore.   Spoznajte jeho eminenciu kardinála Róberta Saraha.

Skladom 
Detail
Kód: 78
image3
Akcia Novinka Tip
Narodili sme sa už nikdy nezomrieme Chiara Corbella Petrilo
€9,99

Vzor hrdinskej matky a manželky pre 21. storočie Príbeh, ktorý má pre svoju silnú výpovednú hodnotu všetky atribúty silnej „story“, určenej nielen úzkemu okruhu priateľov a známych. Vďaka moderným komunikačným technológiám už dnes oslovuje ľudí na celom svete. Kto bola táto sympatická, vždy usmiata mladá žena? Zomrela 13. júna 2012 po oddialenej liečbe, ktorá by jej skôr azda mohla zachrániť život. Liečbu podstúpila neskôr preto, aby mohla donosiť svoje dieťa, syna Františka, ktorý sa narodil rok predtým ako pekné a zdravé dieťa. Chiara darovala život jednoznačným činom, pre ktorý sa rozhodla. Žila stravujúc svoj život v láske k druhým. Svojím postojom v chorobe a svojím rozhodnutím sa pre život dieťaťa dala všetkým opravdivý príklad možnej a uskutočniteľnej životnej cesty. Nech nám jej príklad pomôže milovať život od počatia a chrániť ho! Nech nám všetkým pomáha v krízových situáciách, keď sa rozhoduje o živote a smrti počatých detí!

Skladom 
Detail
Kód: 102
image1 (2)
Akcia Tip
Sarah Ratzinger Z hĺbky srdca
€9,99

Prevratná, po mnohých stránkach jedinečná kniha, ktorá sa bezpochyby zapíše do dejín. Benedikt XVI. a kardinál Robert Sarah niekoľko mesiacov sledovali debaty, ktoré otriasali Cirkvou, a dospeli k presvedčeniu, že sa k nim musia vyjadriť. Pápež Benedikt XVI. od rezignácie vo februári 2013 prehovorí len málokedy. Prebýva v tichu pod ochranou múrov kláštora Mater Ecclesiae vo vatikánskych záhradách. Tentoraz urobil mimoriadne rozhodnutie a spolu s dobrým priateľom kardinálom Sarahom napísali text dotýkajúci sa témy, ktorá najväčšmi ťaží Cirkev: definícia katolíckeho kňazstva, budúcnosť kňazov, rešpektovanie celibátu a vernosť kňazov i laikov obrazu Ježiša Krista. Po intelektuálnej, kultúrnej a teologickej stránke neobyčajne hutný text preniká k príčine problému: „Podstatnou príčinou ťažkej situácie, v ktorej sa dnes ocitá kňazstvo,“ píše, „je metodologický nedostatok v prijímaní Písma ako Božieho slova.“Na jeho presnú a absolútne otvorenú analýzu reaguje textom kardinál Robert Sarah. Podáva preňho typický nekompromisný, radikálny a múdry pohľad na vec. Nachádzame v ňom odvážnu reflexiu jedného z najdôležitejších kardinálov Cirkvi. Benedikt XVI. a kardinál Robert Sarah sa dali viesť vrúcnosťou srdca. Prinášajú vynikajúci príspevok do diskusie a neboja sa vyvolať debatu.  

Skladom 
Detail
Kód: 99
image2
Novinka Tip
Život je zázrak s príhovorom otca Kuffu
€9,99

Prijať postihnuté dieťa? Odstrániť ho, alebo mu dať šancu žiť? Je správne zabiť nenarodené dieťa? To  a mnoho iného rozoberá v knihe poľská novinárka Dorota Łosiewiczová, ktorá napísala desať povzbudivých príbehov zo života ľudí 21. storočia. Stretávame ich v ťažkých životných situáciách, pred ktorými si dnešný svet zakrýva oči. Novinárka nám približuje postoj matiek a otcov v zlomových okamihoch – prijať alebo neprijať počatý život, keď hrozí, že sa dieťa narodí so zdravotným postihnutím? Rozhodnutia sú ťažké, rodia sa z otázok a vnútorných zápasov a my ich sledujeme s hlbokým zaujatím. Za srdce nás však chytí aj príbeh o láske rodiny, ktorá prelomí izoláciu chorej tety alebo úsilie detskej lekárky nájsť vhodnú adoptívnu rodinu pre neštandardné dieťa.Život k týmto osudom pridal zakončenia, v ktorých sa nemožné stáva možným... Vďaka čomu? Na to odpovedá v predslove farár zo Žakoviec, veľký bojovník za život nenarodených detí – Marián Kuffa.Hovorí, že aj z týchto príbehov je zrejmé, že ani životy zrelých ľudí nie sú bez chýb, obáv, nejasností, bez utrpenia. Títo hrdinovia však pred problémami zbabelo neušli, ako to dnes učí konzumná spoločnosť. S pomocou Božou ich začali spoločne riešiť. Za najkrajší odkaz knihy považuje povzbudenie k tomu, aby sme už prestali sebecky pretriasať len svoje plány a práva a aby sme konečne začali skúmať, aké plány má s nami Boh a akú v nich máme úlohu. kniha má 160 strán Krásne príklady z reálneho života!

Skladom 
Detail
Kód: 96
image0 (3)
Akcia Tip
Ján Maria Vianney Farár z Arsu
€10,99

Chudobný a nie príliš nadaný chlapec, s ťažkosťami zvládol štúdium teológie a len-len, že bol vysvätený za kňaza. Celý život prežil ako veľmi chudobný dedinský farár vo francúzskej dedenke Ars v čase po Francúzskej revolúcii. Jeho hlboká zbožnosť, neustále sa obetujúca láska k ľuďom a pre dnešného človeka nepredstaviteľná askéza z neho už za života urobili svätca. Chodili za ním na spoveď zástupy ľudí z celej krajiny. Obrátil k Bohu celú dedinu. Pri jeho príchode boli v dedine viaceré krčmy a v kostole pár babičiek. Na sklonku jeho pôsobenia bol v Arse plný kostol a všetky krčmy boli zatvorené. Narodil sa neďaleko Lyonu roku 1786. Až po prekonaní mnohých ťažkostí mohol byť vysvätený za kňaza. Poverili ho správou farnosti v dedine Ars v Belleyskej diecéze, ktorú obdivuhodne viedol a pozdvihol horlivým kázaním, sebaumŕtvovaním, modlitbou a láskou. Keď si získal povesť dobrého spovedníka, hrnuli sa k nemu veriaci zo všetkých strán a s úctou prijímali jeho rady. Zomrel roku 1859. Wilhelm Hünermann, známy životopisec svätých napísal aj tento životopis svojim jedinečným štýlom: je to románové rozprávanie skutočného života.Číta sa výborne, veľa sa naučíte z dobrových reálií, ktoré sú plasticky a reálne vykreslené, kniha Vás pobaví a čo je najdôležitejšie, svätý Ján Vianey Vás určite povzbudí vo viere a askéze. Vďaka jeho húževnatosti a dôvere v Bohu sa z neho stáva svätý a nakoniec aj patrón všetkých kňazov a správcov farností. 4. august slávime jeho spomienku     

Skladom 
Detail
Kód: 93
image4
Novinka Tip
Návrat k Bohu a kríza pedofílie v Cirkvi
€8,50

Svätý Otec Benedikt XVI. píše v knihe s názvom: Návrat k Bohu, o sexuálnom zneužívaní v Katolíckej cirkvi, o kríze pedofílie v srdci Cirkvi. Pre pochopenie problému pedofílie načrtáva  spoločenský kontext rokov 1960 až 1980. Odkrýva deštruktívne dôsledky rozkladu učiteľskej autority Cirkvi vo veciach morálky, ktoré sa prejavili v rozličných oblastiach, predovšetkým v kňazskom živote a v kňazských seminároch. Benedikt XVI. ukazuje cestu, ktorou sa Cirkev môže vrátiť k životu z Boha a pre Boha a získať si stratenú dôveru, aby sa stala svetlom národov a silou, ktorá bojuje proti zlu.  Kniha je volaním pastiera verného Kristovi, ktorý túži po tom, aby sa páchatelia týchto strašných činov obrátili a vrátili k Bohu a boli spravodlivo potrestaní. kniha ma 104 strán

Skladom 
Detail
Kód: 87
image8 (1)
Akcia Tip
Kardinál Róbert Sarah Sila Ticha proti Diktatúre hluku
€15,99

Kardinál Robert Sarah, emeritný prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí,  sa radí k najvýznamnejším osobnostiam súčasného katolíckeho sveta. Kniha SILA TICHA. Proti diktatúre hluku, v rozhovore s významným vatikanostom Nicolasom Diatom, kardinál veľmi presne pomenúva a detail­ne rozoberá horúci problém dnešného sveta – ohlušovanie sa všemožnými for­mami hluku a prehnanej činorodosti, ktoré vyplývajú okrem iného zo strachu moderného človeka z ticha a utiahnutia sa do vnútra vlastného srdca. Kardinál tu varuje pred dôsledkami, ktoré tento životný štýl prináša, a ozrejmuje, prečo ho tre­ba čo najrýchlejšie zmeniť. Poukazuje aj na predstaviteľov Cirkvi, ktorí tiež prepada­jú svetským trendom. Rozsiahlo sa dotýka aj veľmi chúlostivých otázok, akými sú vhodnosť či nevhodnosť mlčania zoči-voči nespravodlivosti, chorobe, smrti, i otázky tzv. mlčania Boha. Úvodné slovo ku knihe napísal svätý otec Benedikt XVI. kniha má 300 strán

Skladom 
Detail
Kód: 84
Licencia na zabíjanie2
Novinka Tip
Licencia na zabíjanie krátke dejiny legálnych potratov od Lenina až po súčasnosť
€16,99

Podpora umelých potratov vôbec nie je šírením myšlienky „slobodnej voľby“. Krajiny západného sveta, ktoré v ostatných rokoch hovoria o nedostatku mladých ľudí a pracovnej sily už dnes pociťujú následky tejto ideológie, ktorá ich pripravila o jednu generáciu mládeže. Každá ideológia zanecháva stopy na ľuďoch, národoch a kultúrach. Táto ideológia nám zanecháva prázdne detské izby, postieľky, ihriská, školy a náruče matiek.

Skladom 
Detail
Kód: 70
Levanduľová mafia christianaschop.sk5
Novinka Tip
Levanduľová Mafia. S pápežmi a biskupmi proti homoklikám v Cirkvi
€14,99

Jedna z najpredávanejších kníh - V POĽSKU bolo PREDANÝCH VYŠE 20 000 výtlačkov náklad 35 000 ! Odvážna kniha, v ktorej sa otec Dariusz Oko, profesor Pápežskej Univerzity svätého Jána Pavla II. pokúša pozrieť na tzv. levanduľovú mafiu, ktorá pôsobí v Cirkvi a je jej skrytou chorobou a ničí Jej organizmus. Toto zlo, z ktorého plynú sexuálne zneužívania, je úzko späté s vedomým zrieknutím sa viery a prijatím hriechu, ktorý devastuje Cirkev zvnútra. Preto je tak veľmi dôležité nielen odhalenie tejto mafie, ale aj predstavenie spôsobu obrany pred jej otvoreným, ako aj skrytým pôsobením a taktiež nájdenie lieku na túto chorobu – ide o očistu Cirkvi. Cirkev má prinášať svetu Kristovo svetlo a nie sa ukrývať v mrakoch hriechu a zla ľudí, ktorí vieru vymenili za dočasnú, chvíľkovú príjemnosť, bohatstvo, výhody, vplyv a moc. Kniha nie je namierená proti ľuďom, ale proti ľudským zlyhaniam, ktoré sú zjavné. Najmä v Poľsku sa pomaly stáva knižným bestsellerom. Cieľom knihy nie je vyvolať pohoršenie, ale pomenovať obrovskú krízu, ktorá zdá sa nemá riešenie . . . 

Skladom 
Detail
Kód: 65
Novinky
3D KNIHA Obrana VP 3
Akcia Tip
Obraňujme vyšší zákon a hnutie LGBTI
€10

Obraňujme vyšší zákon   Podstatná a najhlbšia príčina impozantných víťazstiev, ktoré dosiahlo homosexuálne hnutie, nespočíva v jeho sile, ale v našej slabosti. Táto slabosť je výsledkompostupného, desaťročia trvajúceho úsilia zotrieť hranicu medzi dobrom a zlom, medzi tým, čo je správne a čo nesprávne, čo je pravda a čo je omyl.

Skladom 
Detail
Kód: DS99987698
Je čas mlčať a čas hovoriť v2
Novinka Tip
Je čas mlčať a čas hovoriť. Arcibiskup Ján Sokol
€16,99

Kniha pamätí J. E. Mons. Jána Sokola vznikla na základe rozhovoru s historikom Petrom Sokolovičom. Na pozadí života otca sa dozvedáme mnohé z dejinných udalostí v Česko-Slovensku, samostatnej Slovenskej republike, o živote za komunistov pred novembrom 1989, o zápase za slovenskú samostatnosť v r. 1992, ako aj o živote spoločnosti v súčasnosti. Mnohé je o jeho duši, viere i o Katolíckej cirkvi. Nesmierne zaujímavé sú objektívne informácie o jeho obvinení a rehabilitácii vo veci tzv. sprenevery ako aj o jeho strete s arcibiskupom Róbertom Bezákom.  Podrobné a hlavne pravdivé fakty ku vykonštruovaným obvineniam voči abp. Jánovi Sokolovi sa tiež môžete dočítať na stránke www.obcianskyvybor.sk

Skladom 
Detail
Kód: 72
image7
Akcia Novinka Tip
Kardinál Róbert Sarah - BOH, alebo NIČ
€17,99

Provokatívny názov knihy rozhovorov s bývalým prefektom kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorá sa stala  v Európe bestsellerom Sám svätý otec BenediktXVI. o knihe povedal, že si ju prečítal s veľkým duchovným úžitkom, radosťou a vďačnosťou, že všetko čo autor odpovedí povedal je osobitne výstižné a hlboké ... Kniha je vedená formou rozhovoru s významným francúzskym vatikanistom a spisovateľom Nicolasa Diatom s jedným z najvýznamnejších, najotvorenejších a najodvážnejších súčasných kardinálov z afrického kontinentu Robertom Sarahom, človekom milosrdenstva a odpúštania, majster mlčanlivosti a múdrosti. Muž plný dobroty, veľký vo svojej pokore.   Spoznajte jeho eminenciu kardinála Róberta Saraha.

Skladom 
Detail
Kód: 78
image2
Novinka Tip
Život je zázrak s príhovorom otca Kuffu
€9,99

Prijať postihnuté dieťa? Odstrániť ho, alebo mu dať šancu žiť? Je správne zabiť nenarodené dieťa? To  a mnoho iného rozoberá v knihe poľská novinárka Dorota Łosiewiczová, ktorá napísala desať povzbudivých príbehov zo života ľudí 21. storočia. Stretávame ich v ťažkých životných situáciách, pred ktorými si dnešný svet zakrýva oči. Novinárka nám približuje postoj matiek a otcov v zlomových okamihoch – prijať alebo neprijať počatý život, keď hrozí, že sa dieťa narodí so zdravotným postihnutím? Rozhodnutia sú ťažké, rodia sa z otázok a vnútorných zápasov a my ich sledujeme s hlbokým zaujatím. Za srdce nás však chytí aj príbeh o láske rodiny, ktorá prelomí izoláciu chorej tety alebo úsilie detskej lekárky nájsť vhodnú adoptívnu rodinu pre neštandardné dieťa.Život k týmto osudom pridal zakončenia, v ktorých sa nemožné stáva možným... Vďaka čomu? Na to odpovedá v predslove farár zo Žakoviec, veľký bojovník za život nenarodených detí – Marián Kuffa.Hovorí, že aj z týchto príbehov je zrejmé, že ani životy zrelých ľudí nie sú bez chýb, obáv, nejasností, bez utrpenia. Títo hrdinovia však pred problémami zbabelo neušli, ako to dnes učí konzumná spoločnosť. S pomocou Božou ich začali spoločne riešiť. Za najkrajší odkaz knihy považuje povzbudenie k tomu, aby sme už prestali sebecky pretriasať len svoje plány a práva a aby sme konečne začali skúmať, aké plány má s nami Boh a akú v nich máme úlohu. kniha má 160 strán Krásne príklady z reálneho života!

Skladom 
Detail
Kód: 96
Levanduľová mafia christianaschop.sk5
Novinka Tip
Levanduľová Mafia. S pápežmi a biskupmi proti homoklikám v Cirkvi
€14,99

Jedna z najpredávanejších kníh - V POĽSKU bolo PREDANÝCH VYŠE 20 000 výtlačkov náklad 35 000 ! Odvážna kniha, v ktorej sa otec Dariusz Oko, profesor Pápežskej Univerzity svätého Jána Pavla II. pokúša pozrieť na tzv. levanduľovú mafiu, ktorá pôsobí v Cirkvi a je jej skrytou chorobou a ničí Jej organizmus. Toto zlo, z ktorého plynú sexuálne zneužívania, je úzko späté s vedomým zrieknutím sa viery a prijatím hriechu, ktorý devastuje Cirkev zvnútra. Preto je tak veľmi dôležité nielen odhalenie tejto mafie, ale aj predstavenie spôsobu obrany pred jej otvoreným, ako aj skrytým pôsobením a taktiež nájdenie lieku na túto chorobu – ide o očistu Cirkvi. Cirkev má prinášať svetu Kristovo svetlo a nie sa ukrývať v mrakoch hriechu a zla ľudí, ktorí vieru vymenili za dočasnú, chvíľkovú príjemnosť, bohatstvo, výhody, vplyv a moc. Kniha nie je namierená proti ľuďom, ale proti ľudským zlyhaniam, ktoré sú zjavné. Najmä v Poľsku sa pomaly stáva knižným bestsellerom. Cieľom knihy nie je vyvolať pohoršenie, ale pomenovať obrovskú krízu, ktorá zdá sa nemá riešenie . . . 

Skladom 
Detail
Kód: 65
3D de Mattei vodorovne
Akcia Tip
Prof. De Mattei II.Vatikánsky koncil
€15

Jediná kniha svojho druhu, ktorá na Slovensku predtým ešte nikdy nevyšla. Žiaden slovenský autor, či už teológ, alebo historik nič v tejto oblasti neurobil za takmer 60 rokov po II. Vatikánskom koncile. Preto sme sa rozhodli vydať túto veľmi potrebnú knihu, aby sme na základe faktov ukázali pravdivý obraz diania na koncile, ktorý nemal dogmatický, ale pastoračný charakter ... Kniha profesora De Matteiho II. Vatikánsky koncil - doposiaľ nenapísané dejiny prináša ucelený pohľad na udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila život katolíckej Cirkvi v druhej polovici 20. storočia. Nejedná sa o teologické, ale o historické dielo, ktoré je realistickým pohľadom do zákulisia diania na II. Vatikánskom koncile. Odkrýva zaujímavosti, ktoré doposiaľ na Slovensku neboli zverejnené a boli do značnej miery ukrývané aj vplyvom komunistického režimu. Kniha je pravdivým obrazom toho čo môžeme vnímať ako najvýznamnejšiu udalosť Cirkvi v 20. storočí.  Profesor De Mattei prednášal aj na pôde teologickej fakulty CMBF v Bratislave na pozvanie mons. Stanislava Zvolenského predsedu KBS. Knihu veľmi odporúča aj trnavský arcibiskup mons. Ján Orosch keď o nej píše: Som veľmi rád, že táto kniha bude prístupná aj v slovenskom jazyku, pretože je na Slovensku prvou a zrejme aj jedinou knihou, ktorá podáva ucelený pohľad na koncil z pohľadu historika. Poznanie pravdy je nevyhnutnou podmienkou nášho apoštolského poslania biskupov, pretože spolu so sv. Petrom sme dostali aj my poslanie posilňovať našich bratov vo viere. Naša viera musí byť jediná, apoštolská a úplne bezvýhradná. Len hlásaním takejto viery môžeme napĺňať  našu apoštolskú úlohu. 

Skladom 
Detail
Kód: 51
image8 (1)
Akcia Tip
Kardinál Róbert Sarah Sila Ticha proti Diktatúre hluku
€15,99

Kardinál Robert Sarah, emeritný prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí,  sa radí k najvýznamnejším osobnostiam súčasného katolíckeho sveta. Kniha SILA TICHA. Proti diktatúre hluku, v rozhovore s významným vatikanostom Nicolasom Diatom, kardinál veľmi presne pomenúva a detail­ne rozoberá horúci problém dnešného sveta – ohlušovanie sa všemožnými for­mami hluku a prehnanej činorodosti, ktoré vyplývajú okrem iného zo strachu moderného človeka z ticha a utiahnutia sa do vnútra vlastného srdca. Kardinál tu varuje pred dôsledkami, ktoré tento životný štýl prináša, a ozrejmuje, prečo ho tre­ba čo najrýchlejšie zmeniť. Poukazuje aj na predstaviteľov Cirkvi, ktorí tiež prepada­jú svetským trendom. Rozsiahlo sa dotýka aj veľmi chúlostivých otázok, akými sú vhodnosť či nevhodnosť mlčania zoči-voči nespravodlivosti, chorobe, smrti, i otázky tzv. mlčania Boha. Úvodné slovo ku knihe napísal svätý otec Benedikt XVI. kniha má 300 strán

Skladom 
Detail
Kód: 84
image1 (3)
Kardinál Róbert Sarah Pane zostaň s nami , lebo sa zvečerieva
€17,99

Kniha v ktorej sa bývalý prefekt kongregácie pre Boží kult a diciplínu sviatostí kardinála Roberta Saraha, zamýšľa nad aktuálnymi problémami v Cirkvi, keď už nemôže mlčať v dobe temnoty, ktorá nastala v Cirkvi najmä po II. Vatikánskom koncile. Vníma obrovskú krízu kňazstva a liturgie, ktorá akoby prestala plniť životodárnu funkciu v Cirkvi. Kniha je veľmi vážnym hlasom v obrane tradície postavenej na učiteľskom úrade Cirkvi, ktorý sa chveje pod náporom liberalizmu a vykorenenia.

Skladom 
Detail
Kód: 105
Licencia na zabíjanie2
Novinka Tip
Licencia na zabíjanie krátke dejiny legálnych potratov od Lenina až po súčasnosť
€16,99

Podpora umelých potratov vôbec nie je šírením myšlienky „slobodnej voľby“. Krajiny západného sveta, ktoré v ostatných rokoch hovoria o nedostatku mladých ľudí a pracovnej sily už dnes pociťujú následky tejto ideológie, ktorá ich pripravila o jednu generáciu mládeže. Každá ideológia zanecháva stopy na ľuďoch, národoch a kultúrach. Táto ideológia nám zanecháva prázdne detské izby, postieľky, ihriská, školy a náruče matiek.

Skladom 
Detail
Kód: 70
image3
Akcia Novinka Tip
Narodili sme sa už nikdy nezomrieme Chiara Corbella Petrilo
€9,99

Vzor hrdinskej matky a manželky pre 21. storočie Príbeh, ktorý má pre svoju silnú výpovednú hodnotu všetky atribúty silnej „story“, určenej nielen úzkemu okruhu priateľov a známych. Vďaka moderným komunikačným technológiám už dnes oslovuje ľudí na celom svete. Kto bola táto sympatická, vždy usmiata mladá žena? Zomrela 13. júna 2012 po oddialenej liečbe, ktorá by jej skôr azda mohla zachrániť život. Liečbu podstúpila neskôr preto, aby mohla donosiť svoje dieťa, syna Františka, ktorý sa narodil rok predtým ako pekné a zdravé dieťa. Chiara darovala život jednoznačným činom, pre ktorý sa rozhodla. Žila stravujúc svoj život v láske k druhým. Svojím postojom v chorobe a svojím rozhodnutím sa pre život dieťaťa dala všetkým opravdivý príklad možnej a uskutočniteľnej životnej cesty. Nech nám jej príklad pomôže milovať život od počatia a chrániť ho! Nech nám všetkým pomáha v krízových situáciách, keď sa rozhoduje o živote a smrti počatých detí!

Skladom 
Detail
Kód: 102
image4
Novinka Tip
Návrat k Bohu a kríza pedofílie v Cirkvi
€8,50

Svätý Otec Benedikt XVI. píše v knihe s názvom: Návrat k Bohu, o sexuálnom zneužívaní v Katolíckej cirkvi, o kríze pedofílie v srdci Cirkvi. Pre pochopenie problému pedofílie načrtáva  spoločenský kontext rokov 1960 až 1980. Odkrýva deštruktívne dôsledky rozkladu učiteľskej autority Cirkvi vo veciach morálky, ktoré sa prejavili v rozličných oblastiach, predovšetkým v kňazskom živote a v kňazských seminároch. Benedikt XVI. ukazuje cestu, ktorou sa Cirkev môže vrátiť k životu z Boha a pre Boha a získať si stratenú dôveru, aby sa stala svetlom národov a silou, ktorá bojuje proti zlu.  Kniha je volaním pastiera verného Kristovi, ktorý túži po tom, aby sa páchatelia týchto strašných činov obrátili a vrátili k Bohu a boli spravodlivo potrestaní. kniha ma 104 strán

Skladom 
Detail
Kód: 87
image1 (2)
Akcia Tip
Sarah Ratzinger Z hĺbky srdca
€9,99

Prevratná, po mnohých stránkach jedinečná kniha, ktorá sa bezpochyby zapíše do dejín. Benedikt XVI. a kardinál Robert Sarah niekoľko mesiacov sledovali debaty, ktoré otriasali Cirkvou, a dospeli k presvedčeniu, že sa k nim musia vyjadriť. Pápež Benedikt XVI. od rezignácie vo februári 2013 prehovorí len málokedy. Prebýva v tichu pod ochranou múrov kláštora Mater Ecclesiae vo vatikánskych záhradách. Tentoraz urobil mimoriadne rozhodnutie a spolu s dobrým priateľom kardinálom Sarahom napísali text dotýkajúci sa témy, ktorá najväčšmi ťaží Cirkev: definícia katolíckeho kňazstva, budúcnosť kňazov, rešpektovanie celibátu a vernosť kňazov i laikov obrazu Ježiša Krista. Po intelektuálnej, kultúrnej a teologickej stránke neobyčajne hutný text preniká k príčine problému: „Podstatnou príčinou ťažkej situácie, v ktorej sa dnes ocitá kňazstvo,“ píše, „je metodologický nedostatok v prijímaní Písma ako Božieho slova.“Na jeho presnú a absolútne otvorenú analýzu reaguje textom kardinál Robert Sarah. Podáva preňho typický nekompromisný, radikálny a múdry pohľad na vec. Nachádzame v ňom odvážnu reflexiu jedného z najdôležitejších kardinálov Cirkvi. Benedikt XVI. a kardinál Robert Sarah sa dali viesť vrúcnosťou srdca. Prinášajú vynikajúci príspevok do diskusie a neboja sa vyvolať debatu.  

Skladom 
Detail
Kód: 99
image0 (3)
Akcia Tip
Ján Maria Vianney Farár z Arsu
€10,99

Chudobný a nie príliš nadaný chlapec, s ťažkosťami zvládol štúdium teológie a len-len, že bol vysvätený za kňaza. Celý život prežil ako veľmi chudobný dedinský farár vo francúzskej dedenke Ars v čase po Francúzskej revolúcii. Jeho hlboká zbožnosť, neustále sa obetujúca láska k ľuďom a pre dnešného človeka nepredstaviteľná askéza z neho už za života urobili svätca. Chodili za ním na spoveď zástupy ľudí z celej krajiny. Obrátil k Bohu celú dedinu. Pri jeho príchode boli v dedine viaceré krčmy a v kostole pár babičiek. Na sklonku jeho pôsobenia bol v Arse plný kostol a všetky krčmy boli zatvorené. Narodil sa neďaleko Lyonu roku 1786. Až po prekonaní mnohých ťažkostí mohol byť vysvätený za kňaza. Poverili ho správou farnosti v dedine Ars v Belleyskej diecéze, ktorú obdivuhodne viedol a pozdvihol horlivým kázaním, sebaumŕtvovaním, modlitbou a láskou. Keď si získal povesť dobrého spovedníka, hrnuli sa k nemu veriaci zo všetkých strán a s úctou prijímali jeho rady. Zomrel roku 1859. Wilhelm Hünermann, známy životopisec svätých napísal aj tento životopis svojim jedinečným štýlom: je to románové rozprávanie skutočného života.Číta sa výborne, veľa sa naučíte z dobrových reálií, ktoré sú plasticky a reálne vykreslené, kniha Vás pobaví a čo je najdôležitejšie, svätý Ján Vianey Vás určite povzbudí vo viere a askéze. Vďaka jeho húževnatosti a dôvere v Bohu sa z neho stáva svätý a nakoniec aj patrón všetkých kňazov a správcov farností. 4. august slávime jeho spomienku     

Skladom 
Detail
Kód: 93

Vitajte v našom obchode

 

Milí priatelia !

Vitajte na stránkach tohto výnimočného eshopu, ktorého cieľom nie je tvorba zisku, ale prehlbovanie viery, šírenia kresťanských a morálnych hodnôt a to predovšetkým prostredníctvom ponuky hodnotnej literatúry. Tá chce byť povzbudením pre veriacich, ale aj ďalších záujemcov a to najmä tých, ktorý chcú čerpať z pokladov viery, ktoré ponúka kresťanstvo. Totižto nielen veriaci katolíci, ale aj tí, ktorí zatiaľ iba hľadajú, a ktorí túžia spoznať pravdu a nemenné učenie Katolíckej Cirkvi tu môžu nájsť to, čo hľadajú - Pravdu, Ježiša Krista, nášho Pána.

Každé zarobené euro venujeme na šírenie viery a hájenie kresťanských hodnôt na Slovensku, ktoré je čoraz viac odkresťančované a sekularizované. Práve nim chceme prispieť k budovaniu kresťanskej civilizácie lásky a na to slúži nás eshop ... 

Ďakujeme za Vašu priazeň a dôveru...