Návštevou tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. pre viac informácii kliknite prosím na podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú nad logom vydavateľstva hore na lište.
Akcia
Kód: 111 | Značka: Vydavateľstvo Christianitas

Revolúcia a Kontrarevolúcia – prof. Plinio Corrêa de Oliveira

€14 €16 Zľava 12 %
Skladom

Kniha Revolúcia a Kontrarevolúcia bola po prvýkrát publikovaná v apríli 1959, a po vyše šesťdesiatich rokoch a mnohých prekladoch do iných jazykov ho má k dispozícii aj slovenský čitateľ. Oliveirova Revolúcia a Kontrarevolúcia vychádza z pevného historického a filozofického predpokladu: z nevyhnutnosti dodržiavať Kristov zákon nielen jednotlivcami, ale aj štátmi a všetkými spoločenskými vrstvami. V roku 1960 založil Sociedade Brasileira de Defesa de Tradição, Familia e Propriedade (Brazílska spoločnosť pre ochranu tradície, rodiny a vlastníctva), ktorá sa neskôr rozšírila do mnohých krajín celého sveta pod názvom TFP (Tradition, Family, Property – Tradícia, rodina, vlastníctvo) a inšpirovala v mnohom aj katolíckych aktivistov na Slovensku, ktorý už od roku 2016 obhajujú kresťanské hodnoty.

Hrob Plinia Corrêu de Oliveiru je ustavične pokrytý živými kvetmi, a na bronzovej tabuli má okrem mena a dátumu narodeniaa smrti (13. decembra 1908 – 3. októbra 1995) aj jednoduchý nápis: Vir totus catholicus et apostolicus, plene romanus. [Muž verný Rímu, celým životom katolík a apoštol.] Tieto slová plne vystihujú jeho život a dielo.

Kategória: Knihy z nášho vydavateľstva
Hmotnosť: 0.532 kg

Profesor Plinio Corrêa de Oliveira, brazílsky mysliteľ a katolícky líder, neúnavný obranca Cirkvi a kresťanských morálnych princípov, sa narodil 13. decembra 1908 v São Paule, v brazílskej rodine vidieckej aristokracie. Pokrátkom období politickej aktivity, keď bol v roku 1933 zvolený do Národného zhromaždenia, ako najmladší poslanec v dejinách Brazílie, roky viedol Katolícku akciu v São Paule. Bol karmelitánskym terciárom a členom Mariánskej kongregácie,advokátom i profesorom.

Kresťanská civilizácia podľa Plinia Corrêa de Oliveiru musí reflektovať na prirodzenej rovine nadprirodzenú realitu – mystické telo Ježiša Krista. Žiaľ, ako ľudia sme poznačení dedičným hriechom, a preto kresťanstvo ako historická, ale zároveň aj ideálna realita, ktorá presahuje tento viditeľný svet, bolo oslabené historickým procesom, ktorý od renesančného humanizmu – cez kritické fázy protestantizmu, francúzskej revolúcie a komunistickej revolúcie nás priviedol k dnešnému stavu spoločenského úpadku a hlbokej náboženskej a morálnej krízy.

Na základe učenia Cirkvi a veľkých majstrov katolíckej tradície prof. Oliveira opisuje proces revolúcie, pričom vysvetľuje, že tento pojem netreba chápať ako všeobecné hnutie zamerané na zvrhnutie moci alebo právneho poriadku, ale ako stáročné úsilie usilujúce sa o zničenie všetkého, čo prežilo z kresťanskej civilizácie, a ktorého posledným cieľom je Cirkev.

kniha má 200 strán a je v tvrdej väzbe

Úvodné slovo ku knihe napísal mons. Ján Sokol emeritný arcibiskup, ktorý píše:

"Poriadok vesmíru odráža Božskú Múdrosť. Inými slovami, Poriadok je odrazom Boha vo vesmíre. Jeho hľadanie nespočíva iba vo filozofickom skúmaní, ale predovšetkým v hľadaní Božej slávy. Žiaľ, revolúcia sa vyžíva v zle, spolupracuje so zlými ľuďmi a vo všetkom sa usiluje nájsť zlo. Všetko, čo je nevinné, v nejvzbudzuje hlbokú nenávisť."