Návštevou tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. pre viac informácii kliknite prosím na podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú nad logom vydavateľstva hore na lište.
Akcia
Kód: 117 | Značka: Externí dodávatelia a autori

Katolícke noviny na úvrati: Príspevok k dejinám slovenského katolicizmu – Jozef Zavarský, Ján Košiar, Juraj Chovan

€11 €13 Zľava 15 %
posledných 5 ks

Príspevok k dejinám slovenského katolicizmu, ponúka pohľad tých čo stáli pri tvorbe najstaršieho slovenského katolíckeho periodika v hektických časoch prvého desaťročia plnej náboženskej slobody na Slovensku z pera troch významných slovenských publicistov, počas ktorých pôsobenia v periodiku bol náklad katolíckych novín až 140 000 kusov.

Jozef Zavarský mal novinárstvo akosi v krvi a v génoch, a preto ho arcibiskup-metropolita Ján Sokol poveril profesionálnym vedením redakcie. Ján Košiar sa vrátil z cudziny, v Ríme bol blízko biskupa Pavla Hnilicu SJ, v Nemecku spolupracoval s P. Šebastiánom Labom SJ v medzinárodnom periodiku Pro Fratribus. Juraj Chovan, vynikajúci latinčinár, prišiel z matičného prostredia, z ktorej literárneho a kultúrneho dedičstva priniesol to najlepšie. Žiaľ, politický vplyv na slovenskú Katolícku cirkev predčasne pribrzdil, ba možno až zastavil sľubný rozlet Katolíckych novín, ktoré v spomínanom čase boli mienkotvorným periodikom. Autori sa pýtajú a hľadajú odpovede na otázky, ako prinavrátiť katolíckym novinám ich vplyv v spoločnosti.

Kategória: Knihy z externej produkcie
Hmotnosť: 0.332 kg

Úryvok z knihy:

" ... Musím osobitne povedať, že sama redakčná práca na revitalizácii Katolíckych novín „po štyridsiatich rokoch putovania púšťou“, totiž zabezpečenie neprerušeného týždenného vychádzania novín, ktorá bola výsledkom spoločných pracovných úsilí, vonkoncom a zďaleka nebola tým jediným, čo nás motivovalo. Sprevádzali sme ju aktivitami, ktoré jednak predchádzali samému konštituovaniu redakčnej práce, jednak vyplývali z predstáv o vývoji vôbec katolíckej publicistiky u nás do budúcnosti. A tých bolo neúrekom. Až sa vlastne dnes čudujem, že sme toho v takom krátkom časovom období až tak veľa zvládli. Bolo totiž treba od základu prebudovať všetko, čo zakonzervovalo oných štyridsať rokov pod komunistickou nadvládou, zbaviť sa nešťastných naplavenín z neslávnej kolaborácie tzv. vlasteneckých kňazov a združenia so zavádzajúcim názvom Pacem in terris. Nestačilo pokračovať v novinárskej a redakčnej rutine, ale ani nadväzovať, ako podaktorí (revolučne?) chceli, na spoločenské a redakčné pomery spred skončenia druhej svetovej vojny. Vlastne až dnes si uvedomujem, že to bolo niečo prelomové, na čo už tí, čo nasledovali po nás, bezproblémovo (v mnohých oblastiach bez problémovo, hoci problémy svojho druhu boli aj potom) nadväzovali. Mnohé veci nadobudli tú pravú podobu už v našom hektickom období, nebolo sa nimi treba úporne zaoberať neskôr. ..."

136 stránová publikácia vychádza v tvrdej väzbe vo vydavateľstve Post sciprum.

O autoroch:

PhDr. Juraj Chovan, CSc. (* 1931 – † 2021), literárny a kultúrny historik, muzeológ,
dokumentarista, spisovateľ, bol šéfredaktorom KN v rokoch 1993 – 1995. Mal v úmysle
študovať bohoslovie v Spišskej Kapitule, ale roku 1950 seminár zatvorili. Neskôr vyštudoval
filológiu. Dlhé roky (1965 – 1992) pôsobil ako odborný pracovník v Matici slovenskej.
Viedol Slovenský historický ústav v Ríme (so sídlom v Martine; 1990 – 1992) a bol gestorom
výskumu Vatikánskych archívov a bibliotéky. Zaslúžil sa o obnovu vydávania katolíckeho
časopisu Verbum (1992). Roku 2002 mu vyšla kniha Kresťanské korene Slovenska.

ThDr. Ján Košiar (* 1960) emigroval do Talianska, v roku 1987 bol vysvätený za kňaza. V ďalších
štúdiách sa venoval mariológii, z ktorej dosiahol doktorát. Koncom osemdesiatych rokov
spolupracoval so slovenským vysielaním BBC. V roku 1992 na návrh biskupa Petra
Dubovského SJ sa stal zástupcom šéfredaktora Katolíckych novín. V rokoch 1996 – 1999
pracoval v Slovenskej televízii, potom vo Vatikánskom rozhlase (do r. 2005). Spolupracuje s
prof. Milanom S. Ďuricom v Ústave dejín kresťanstva; je členom Zvrchovaného rádu
maltézskych rytierov a pôsobil v jeho diplomatických službách v Bielorusku (2008 – 2012).
Publikuje a spolupracuje s rozličnými vydavateľstvami. Je predsedom redakčnej rady
časopisu PV ZPKO Svedectvo. 714 znakov

Jozef Zavarský (* 1940), novinár a spisovateľ, básnik, bol šéfredaktorom KN v rokoch 1990
– 1993. Do funkcie ho ustanovil biskup (neskorší arcibiskup) Dominik Hrušovský, predseda
SSV. Predtým i potom pôsobil v Technických novinách (1958 – 1989 a 1993 – 1995), nato vo
Vydavateľstve Nové mesto (1995 – 1997), neskôr v Spolku slovenských spisovateľov (2000 –
2007 tajomník, 2013 – 2021 člen Predstavenstva). Je členom Rady KBS pre vedu, vzdelanie
a kultúru a laureátom Ceny Fra Angelica (2005). Píše poéziu i publicistické state pod
pseudonymom Teofil Klas. Vydal viacero básnických kníh.
586 zankov