Návštevou tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.
Kód: 60

Mons. Athanasius Schneider TO JE PÁN - Úvahy biskupa o Svätom Prijímaní

€7
Skladom
Úvahy biskupa z ďalekého Kazachstanu pri Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
Sovietsky komunistický režim, ktorý trval zhruba sedemdesiat rokov (1917 - 1991) mal ambíciu vybudovať na zemi akýsi pozemský raj.
Jediným dotykom s nebeským rajom tu na zemi je Eucharistia, chlieb prepodstatnený na Kristovo telo a víno na Kristovu krv - Boh uprostred nás 
Kniha má aj cirkevné schválenie
Kategória: Knihy
Cirkev, vedomá si veľkosti a dôležitosti okamihu svätého prijímania, sa vo svojej dvetisícročnej tradícii usilovala nájsť rituálny výraz, ktorý by čo najdokonalejšie svedčil o jej viere, láske a úcte. Pápež Benedikt XVI. pripomínajúc slová svätého Augustína «nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; peccemus non adorando“ (Nikto nech neje toto telo, ak ho predtým neadoroval; hrešili by sme, keby sme neadorovali). V duchu tejto tradície je jasné, že zaujímať gestá a postoje tela a ducha, ktoré uľahčujú stíšenie sa, uzobranosť, pokorné prijatie našej biedy pred nekonečnou veľkosťou a svätosťou Toho, ktorý k nám prichádza v eucharistických spôsoboch, je konzistentné a nevyhnutné. Najlepší spôsob, ako vyjadriť náš pocit hlbokej úcty voči eucharistickému Pánovi, je nasledovať príklad Petra, ktorý, ako hovorí evanjelium, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny“. (Lk 5, 8).