Návštevou tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.
Novinka Tip
Kód: 72

Je čas mlčať a čas hovoriť. Arcibiskup Ján Sokol

5 hodnotení
€16,99
Skladom

Kniha pamätí J. E. Mons. Jána Sokola vznikla na základe rozhovoru s historikom Petrom Sokolovičom. Na pozadí života otca sa dozvedáme mnohé z dejinných udalostí v Česko-Slovensku, samostatnej Slovenskej republike, o živote za komunistov pred novembrom 1989, o zápase za slovenskú samostatnosť v r. 1992, ako aj o živote spoločnosti v súčasnosti. Mnohé je o jeho duši, viere i o Katolíckej cirkvi. Nesmierne zaujímavé sú objektívne informácie o jeho obvinení a rehabilitácii vo veci tzv. sprenevery ako aj o jeho strete s arcibiskupom Róbertom Bezákom. 

Podrobné a hlavne pravdivé fakty ku vykonštruovaným obvineniam voči abp. Jánovi Sokolovi sa tiež môžete dočítať na stránke www.obcianskyvybor.sk

Kategória: Knihy

Úryvok z piatej kapitoly pod názvom 

„VEZMI SVOJ KRÍŽ A NASLEDUJ MA“

 

V roku 2008 ste sa vzdali funkcie arcibiskupa. Ako sledujeme veci, obdobie zaslúženého
odpočinku nenastalo... Bohužiaľ, nie. A preto chcem ukázať čitateľom, ktorí uverili fabuláciám, ako
aj tým, ktorí zapochybovali, aby si sami urobili úsudok z prečítaného o  pravde z prečítaného.
A tým, ktorí sa nedali pomýliť a neuverili klamstvám, chcem dať istotu, že zostali na strane pravdy.

" ...  keď som mal 75 rokov, som podľa Kódexu káanonického práva požiadal Svätého Otca Benedikta XVI. o uvoľnenie z úradu riadenia Trnavskej arcidiecézy. Napísal som aj mená troch kandidátov, čo bolo mojou povinnosťou. Do riešenia a vymenovania nového arcibiskupa pre Trnavskú arcidiecézu sa zamiešal J. T., jeden cirkevný hodnostár pochádzajúci zo Slovenska, ktorý prišiel do Bratislavy na Apoštolskú nunciatúru, a okrem mnou navrhnutých troch kandidátov navrhol bez môjho vedomia kandidáta pátra Róberta Bezáka. Moje terno nebolo brané do úvahy. Pán kardinál sa s otcom Bezákom stretával v Ríme, keď tam bol na štúdiách. On sa s  Róbertom Bezákom poznal z náhodných stretnutí, resp. z návštevy na Starých Horách a z jeho štúdií v Ríme. Ako to vo svojej knihe dobre napísal páter Šebastián Labo SJ, ten hodnostár neskôr sám priznal, že to bol z jeho strany omyl.  Začiatkom apríla 2009 prišiel otec nuncius a oznámil mi, že Svätý. Otec prijal moje vzdanie sa a vymenuje pre Trnavu nového biskupa. Nejaký čas po tejto návšteve prišiel list z Apoštolskej nunciatúry, v ktorom bolo napísané meno nového biskupa. Bol ním páter Róbert Bezák z rehole redemptoristov, s poznámkou, že to zostáva pod tajomstvom Svätého... "

Prezentácia knihy sa uskutočnila 25.9.2021 na biskupskom úrade v Trnave za prítomnosti niekoľko stoviek ľudí.

viac na stránke tu https://www.christianitas.sk/boli-sme-na-prezentacii-knihy-emeritneho-arcibiskupa-sokola/