Návštevou tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.
Akcia Tip
Kód: 84

Kardinál Róbert Sarah Sila Ticha proti Diktatúre hluku

2 hodnotenia
€15,99
Skladom

Kardinál Robert Sarah, emeritný prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí,  sa radí k najvýznamnejším osobnostiam súčasného katolíckeho sveta.

Kniha SILA TICHA. Proti diktatúre hluku, v rozhovore s významným vatikanostom Nicolasom Diatom, kardinál veľmi presne pomenúva a detail­ne rozoberá horúci problém dnešného sveta – ohlušovanie sa všemožnými for­mami hluku a prehnanej činorodosti, ktoré vyplývajú okrem iného zo strachu moderného človeka z ticha a utiahnutia sa do vnútra vlastného srdca. Kardinál tu varuje pred dôsledkami, ktoré tento životný štýl prináša, a ozrejmuje, prečo ho tre­ba čo najrýchlejšie zmeniť. Poukazuje aj na predstaviteľov Cirkvi, ktorí tiež prepada­jú svetským trendom. Rozsiahlo sa dotýka aj veľmi chúlostivých otázok, akými sú vhodnosť či nevhodnosť mlčania zoči-voči nespravodlivosti, chorobe, smrti, i otázky tzv. mlčania Boha.

Úvodné slovo ku knihe napísal svätý otec Benedikt XVI.

kniha má 300 strán

Kategória: Knihy

Úryvok z predhovoru ku knihe SILA TICHA od emeritného Svätého Otca Benedikta XVI

 

Kardinál Sarah je duchovný učiteľ, ktorý hovorí z hĺbky mlčania s Pánom

a z vnútornej jednoty s ním, a tak má naozaj čo povedať každému z nás.

 

„Čo to znamená – počuť Ježišove ticho a poznať jeho mlčanie? Vieme

z evanjelií, že Ježiš opätovne v samote prežíval noci na vrchu v modlitbe

a rozhovore s Otcom. Vieme, že jeho reči a jeho slovo pochádzali z jeho

mlčania a len tam mohli dozrievať. Z toho je zreteľné, že jeho slovo môžeme

len vtedy správne pochopiť, keď vstúpime do jeho mlčania, keď sa

naučíme ho počuť v jeho mlčaní...

 

Všetky tieto myšlienky mi opäť prechádzali mysľou, keď som čítal novú

knihu od kardinála Roberta Saraha. Sarah nás učí mlčať – mlčanie spolu

s Ježišom, to pravé vnútorné ticho, a práve tak nám pomáha pochopiť slovo

Božie. Samozrejme, že sotva hovorí o sebe, ale sem tam nás nechá nahliadnuť

do jeho vnútorného života. na otázku nicolasa Diata: ‚Uvažovali

ste niekedy nad tým, že slová môžu byť obťažujúce, ťažkopádne a príliš

hlučné?‘ Odpovedal: ‚...V modlitbe a duchovnom živote som často pociťoval

potrebu hlbšieho, dokonalejšieho ticha... Dni v tichu, samote a pôste,

keď jedinou potravou je Božie slovo, umožnia človeku budovať svoj život

na tom, čo je podstatné.‘