Návštevou tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies. pre viac informácii kliknite prosím na podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú nad logom vydavateľstva hore na lište.
Výpredaj
Kód: 93

Ján Maria Vianney Farár z Arsu

8 hodnotení
€10,99
Skladom

Chudobný a nie príliš nadaný chlapec, s ťažkosťami zvládol štúdium teológie a len-len, že bol vysvätený za kňaza. Celý život prežil ako veľmi chudobný dedinský farár vo francúzskej dedenke Ars v čase po Francúzskej revolúcii. Jeho hlboká zbožnosť, neustále sa obetujúca láska k ľuďom a pre dnešného človeka nepredstaviteľná askéza z neho už za života urobili svätca. Chodili za ním na spoveď zástupy ľudí z celej krajiny. Obrátil k Bohu celú dedinu. Pri jeho príchode boli v dedine viaceré krčmy a v kostole pár babičiek. Na sklonku jeho pôsobenia bol v Arse plný kostol a všetky krčmy boli zatvorené.

Narodil sa neďaleko Lyonu roku 1786. Až po prekonaní mnohých ťažkostí mohol byť vysvätený za kňaza. Poverili ho správou farnosti v dedine Ars v Belleyskej diecéze, ktorú obdivuhodne viedol a pozdvihol horlivým kázaním, sebaumŕtvovaním, modlitbou a láskou. Keď si získal povesť dobrého spovedníka, hrnuli sa k nemu veriaci zo všetkých strán a s úctou prijímali jeho rady. Zomrel roku 1859.

Wilhelm Hünermann, známy životopisec svätých napísal aj tento životopis svojim jedinečným štýlom: je to románové rozprávanie skutočného života.Číta sa výborne, veľa sa naučíte z dobrových reálií, ktoré sú plasticky a reálne vykreslené, kniha Vás pobaví a čo je najdôležitejšie, svätý Ján Vianey Vás určite povzbudí vo viere a askéze.

Vďaka jeho húževnatosti a dôvere v Bohu sa z neho stáva svätý a nakoniec aj patrón všetkých kňazov a správcov farností.

4. august slávime jeho spomienku 
 
 
Kategória: Knihy
 

... mal slabý hlas a v tých šťastných časoch, keď neexistovali mikrofóny, ho zástupy, ktoré sa zhromaždili aby počúvali jeho kázanie a „zaplnili kostol v Arse a jeho okolie“, často len počuli len veľmi slabo. Napriek tomu, že ľudia na diaľku zachytili len niekoľko nesúvislých slov či viet, množstvo z nich sa obrátilo len na základe týchto útržkov. Iní ho vôbec nepočuli, ale obrátili sa, lebo ho videli. Aj napriek tomu sa jeho kázne a výroky uchovali do dnes ...

Niekoľko najznámejších výrokov svätého Jána Mariu Vianneya

"S láskou trpieť, to už nie je trpieť. Utekať však pred krížom, to znamená hynúť pod krížom. Treba si vyprosiť lásku ku krížom, potom sa stanú sladkými ... Kríž nikdy neodníma pokoj duše, on ho naopak prináša do našich sŕdc. Všetky naše biedy pochádzajú odtiaľ, že nemilujeme kríž."

"Nie je nič tak veľké ako Eucharistia. Keby Boh mal niečo vzácnejšie ako Eucharistia, dal by nám to."

„Čo nám kňazom bráni, aby sme boli svätí, je nedostatok uvaţovania; nevieme, čo vlastne
robíme; je tu potrebné umrtvovanie, modlitba, spojenie s Bohom“

"Ak chceme hovoriť o týchto pravdách správnym spôsobom, tak musíme najprv pochopiť, ako veľmi Boh nekonečne svätý a spravodlivý má odpor voči hriechu; treba pochopiť, koľko múk znášal pre našu spásu Ježiš Kristus; treba tiež pochopiť, ako to bolo, že veľkí svätí neraz za drobné pády robili pokánie dlhé roky. Je potrebné za týmto účelom navštíviť aj pekelné priepasti a počúvať nárek a škrípanie zubami zatratených."