Návštevou tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.
Novinka Tip
Kód: 87

Návrat k Bohu a kríza pedofílie v Cirkvi

2 hodnotenia
€8,50
Skladom

Svätý Otec Benedikt XVI. píše v knihe s názvom: Návrat k Bohu, o sexuálnom zneužívaní v Katolíckej cirkvi, o kríze pedofílie v srdci Cirkvi.

Pre pochopenie problému pedofílie načrtáva  spoločenský kontext rokov 1960 až 1980. Odkrýva deštruktívne dôsledky rozkladu učiteľskej autority Cirkvi vo veciach morálky, ktoré sa prejavili v rozličných oblastiach, predovšetkým v kňazskom živote a v kňazských seminároch. Benedikt XVI. ukazuje cestu, ktorou sa Cirkev môže vrátiť k životu z Boha a pre Boha a získať si stratenú dôveru, aby sa stala svetlom národov a silou, ktorá bojuje proti zlu. 

Kniha je volaním pastiera verného Kristovi, ktorý túži po tom, aby sa páchatelia týchto strašných činov obrátili a vrátili k Bohu a boli spravodlivo potrestaní.

kniha ma 104 strán

Kategória: Knihy

Úryvok z knihy

Nie, ani dnes Cirkev nepozostáva len zo zlých rýb a kúkoľa. Božia Cirkev je tu aj dnes a stále je tým nástrojom, ktorým chce Boh spasiť svet.

Je veľmi dôležité postaviť proti diablovým lžiam a poloprav­dám celú pravdu: áno, hriech a zlo v Cirkvi existujú. Avšak aj dnes existuje svätá Cirkev, ktorá je nezni­čiteľná. Aj dnes existuje mnoho pokorne veriacich, trpiacich a milujúcich ľudí, zjavujúcich skutočného Boha, ktorý nás miluje. Aj dnes má Boh vo svete svo­jich svedkov.

  Prvá úloha, ktorá by mala vyplynúť z morálnych otrasov tejto doby, tkvie v tom, že my sami začne­me zase žiť z Boha a pre Boha. Začínajúc u seba sa musíme znovu naučiť spoznávať Boha ako základ nášho života a nenechávať ho bokom ako nejakú prázdnu a nereálnu frázu.

 Téma Boh sa javí byť akási odtrhnutá od života, vzdialená od vecí, ktorými sa zaoberáme. Všetko sa razom zmení, keď Boha prestaneme predpokladať ako samozrejmosť a položíme ho pred všetko ostat­né, ak ho nenecháme len niekde v ústraní, ale upred­nostníme ho ako stredobod nášho myslenia, hovore­nia i konania.